نان 1 شیرخشک – NAN Infant Formula


۲۱,۰۰۰ تومان

Out of stock

Category:
مشخصه ها :
کلیه مواد مغذی ضروری و مورد نیاز را برای رشد بهینه جسمی و ذهنی کودک تامین می کند.
به فعال کردن سیستم ایمنی کودک شما در نخستین ماه های پر اهمیت زندگی او کمک می کند.
موارد مصرف :
شیرخشک مخصوص کودکان شیرخوار (از بدو تولد)