دکتر حبیب صبوحی

https://daroo.center

اولین مورد ویروس کرونای انگلیسی در ایران شناسایی شد

دکتر سعید نمکی دقایقی پیش در ارتباط زنده خبری، گفت: اولین مورد ویروس کرونای انگلیسی در ایران تایید شده است. وی با اشاره به شناسایی اولین مورد ویروس انگلیسی در کشور، افزود: حال این هموطن که از انگلستان آمده بود، با اینکه تست پی سی آر او منفی شده بود، اما آزمایشات بعدی ثابت کرد […]ادامه مطلب