بستن
بستن
سبد خرید شما خالی است

ببم

8 کالا
مرتب سازی بر اساس :
تعداد نمایش :
پیمایش :

پوشک ببم مدل New سایز 4 بسته 34 عددی

پوشک ببم مدلNew سایز 4 بسته 34عددی دارای لایه های سبز فوق جاذب، لایه خارجی پارچه مانند، لایه های داخلی نرم، لایه عبوردهنده هوا برای محافظت از پوست و لایه های محافظ عمودی برای جلوگیری کامل از نشت می باشد. پوشک ببم مدلNew سایز 4 بسته 34عددی با داشتن نوارهای پهلو با خاصیت کشسانی و ساختار آناتومیک ظریف موجب آزادی حرکت و راحتی بیشتر برای کودکان با پوست حساس و وزن بین 7تا18کیلوگرم می شود.
127,500 تومان

پوشک ببم مدل New سایز 2 بسته 16 عددی

پوشک ببم مدلNew سایز 2 بسته 16 عددی دارای لایه های سبز فوق جاذب، لایه خارجی پارچه مانند، لایه های داخلی نرم، لایه عبوردهنده هوا برای محافظت از پوست و لایه های محافظ عمودی برای جلوگیری کامل از نشت می باشد. پوشک ببم مدلNew سایز 2 بسته 16 عددی با داشتن نوارهای پهلو با خاصیت کشسانی و ساختار آناتومیک ظریف موجب آزادی حرکت و راحتی بیشتر برای کودکان با پوست حساس و وزن بین 3 تا 6کیلوگرم می شود.
39,100 تومان

پوشک ببم مدل New سایز 2 بسته 44 عددی

پوشک ببم مدلNew سایز 2 بسته 44 عددی دارای لایه های سبز فوق جاذب، لایه خارجی پارچه مانند، لایه های داخلی نرم، لایه عبوردهنده هوا برای محافظت از پوست و لایه های محافظ عمودی برای جلوگیری کامل از نشت می باشد. پوشک ببم مدلNew سایز 2 بسته 44 عددی با داشتن نوارهای پهلو با خاصیت کشسانی و ساختار آناتومیک ظریف موجب آزادی حرکت و راحتی بیشتر برای کودکان با پوست حساس و وزن بین 3 تا 6کیلوگرم می شود.

پوشک ببم مدل New سایز 3 بسته 38 عددی

پوشک ببم مدلNew سایز 3 بسته 38 عددی دارای لایه های سبز فوق جاذب، لایه خارجی پارچه مانند، لایه های داخلی نرم، لایه عبوردهنده هوا برای محافظت از پوست و لایه های محافظ عمودی برای جلوگیری کامل از نشت می باشد. پوشک ببم مدلNew سایز 3 بسته 38 عددی با داشتن نوارهای پهلو با خاصیت کشسانی و ساختار آناتومیک ظریف موجب آزادی حرکت و راحتی بیشتر برای کودکان با پوست حساس و وزن بین 4 تا 9 کیلوگرم می شود.

پوشک ببم مدل نیو سایز 5 بسته 30 عددی

پوشک ببم مدل نیو سایز 5 بسته 30 عددی دارای لایه های سبز فوق جاذب، لایه خارجی پارچه مانند، لایه های داخلی نرم، لایه عبوردهنده هوا برای محافظت از پوست و لایه های محافظ عمودی برای جلوگیری کامل از نشت می باشد. پوشک ببم مدل نیو سایز 5 بسته 30 عددی با داشتن نوارهای پهلو با خاصیت کشسانی و ساختار آناتومیک ظریف موجب آزادی حرکت و راحتی بیشتر برای کودکان با پوست حساس و وزن بین 10 تا 25 کیلوگرم می شود.

پوشک ببم مدل New سایز 5 بسته 10 عددی

پوشک ببم مدلNew سایز 5 بسته 10 عددی دارای لایه های سبز فوق جاذب، لایه خارجی پارچه مانند، لایه های داخلی نرم، لایه عبوردهنده هوا برای محافظت از پوست و لایه های محافظ عمودی برای جلوگیری کامل از نشت می باشد. پوشک ببم مدلNew سایز 5 بسته 10 عددی با داشتن نوارهای پهلو با خاصیت کشسانی و ساختار آناتومیک ظریف موجب آزادی حرکت و راحتی بیشتر برای کودکان با پوست حساس و وزن بین 10 تا 25 کیلوگرم می شود.

پوشک ببم مدل New سایز 3 بسته 14 عددی

پوشک ببم مدلNew سایز 3 بسته 14 عددی دارای لایه های سبز فوق جاذب، لایه خارجی پارچه مانند، لایه های داخلی نرم، لایه عبوردهنده هوا برای محافظت از پوست و لایه های محافظ عمودی برای جلوگیری کامل از نشت می باشد. پوشک ببم مدلNew سایز 3 بسته 14 عددی با داشتن نوارهای پهلو با خاصیت کشسانی و ساختار آناتومیک ظریف موجب آزادی حرکت و راحتی بیشتر برای کودکان با پوست حساس و وزن بین 4 تا 9 کیلوگرم می شود.

پوشک ببم مدل New سایز 4 بسته 12 عددی

پوشک ببم مدلNew سایز 4 بسته 12 عددی دارای لایه های سبز فوق جاذب، لایه خارجی پارچه مانند، لایه های داخلی نرم، لایه عبوردهنده هوا برای محافظت از پوست و لایه های محافظ عمودی برای جلوگیری کامل از نشت می باشد. پوشک ببم مدلNew سایز 4 بسته 12 عددی با داشتن نوارهای پهلو با خاصیت کشسانی و ساختار آناتومیک ظریف موجب آزادی حرکت و راحتی بیشتر برای کودکان با پوست حساس و وزن بین 7تا18کیلوگرم می شود.
برای ثبت درخواست اطلاع رسانی باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید!