بستن
بستن
سبد خرید شما خالی است

کیسه ادرار و کولوستومی، چسب، گاز و پد درمانی

107 کالا
مرتب سازی بر اساس :
تعداد نمایش :
پیمایش :

کیسه Alterna کد 1693 دوتکه ته باز مات کلوپلاست

کیسه Alterna کد 1693 دو تکه ته باز مات کلوپلاست دارای کیسه و چسب پایه مجزا از یکدیگر تا چندین بار بدون تعویض و برداشتن چسب پایه قابل مصرف بوده که مناسب استفاده بیمارهای کلستومی می باشد. تخلیه گاز از طریق کیسه Alterna کد 1693 دو تکه ته باز مات کلوپلاست آسان تر است.
28,600 تومان

کیسه Alterna کد 1683 دوتکه ته بسته مات کلوپلاست

کیسه Alterna کد 1683 دو تکه ته باز مات کلوپلاست دارای کیسه و چسب پایه مجزا از یکدیگر تا چندین بار بدون تعویض و برداشتن چسب پایه قابل مصرف بوده که مناسب استفاده بیمارهای کلستومی می باشد. محتویات کیسه Alterna کد 1683 دو تکه ته باز مات کلوپلاست به دلیل رنگ آن قابل مشاهده نبوده و کیسه پس از هر بار پر شدن نیاز به تعویض دارد.
26,700 تومان

کیسه Alterna کد 5985 یک تکه ته باز شفاف کلوپلاست

کیسه Alterna کد 5985 یک تکه ته باز شفاف کلوپلاست از پلیمر و مواد هیدروکلوییدی برای افراد ایلئوستومی که مواد دفعی آنها شل و خروج آن مکرر و دارای حساسیت می باشند، ساخته شده است. کیسه Alterna کد 5985 یک تکه ته باز شفاف کلوپلاست چون حلقه اتصال چسب و کیسه ندارد کمتر در زیر لباس برجسته می شود.
25,400 تومان

کیسه Alterna کد 5585 یک تکه شیردار شفاف کلوپلاست

کیسه Alterna کد 5585 یک تکه شیردار شفاف کلوپلاست دارای چسب بسیار قوی و مستحک بوده و قابل برش به اندازه دلخواه می باشد. کیسه Alterna کد 5585 یک تکه شیردار شفاف کلوپلاست برای افردای که جراحی یوروستومی انجام داده اند و نیاز به کیسه تخلیه ادرار دارند، مناسب می باشد.
41,900 تومان

کیسه Alterna کد 12802 یک تکه شیردار شفاف کلوپلاست

کیسه Alterna کد 12802 یک تکه شیردار شفاف کلوپلاست دارای چسب بسیار قوی و مستحک بوده و قابل برش به اندازه دلخواه می باشد. کیسه Alterna کد 12802 یک تکه شیردار شفاف کلوپلاست برای افردای که جراحی یوروستومی انجام داده اند و نیاز به کیسه تخلیه ادرار دارند، مناسب می باشد.
107,700 تومان

چسب پایه Alterna کد 1779 دوتکه صاف کلوپلاست

چسب پایه Alterna کد 1779 دو تکه صاف کلوپلاست مجهز به یک سیستم بسته شدن مکانیکی بوده که با ایجاد صدای "کلیک" به هنگام اتصال صحیح کیسه به چسب پایه، شما را از قفل شدن کیسه بر روی پایه مطمئن می سازد.
61,600 تومان

چسب پایه Alterna کد 2833 دوتکه صاف کلوپلاست

چسب پایه Alterna کد 2833 دو تکه صاف کلوپلاست مجهز به یک سیستم بسته شدن مکانیکی بوده که با ایجاد صدای "کلیک" به هنگام اتصال صحیح کیسه به چسب پایه، شما را از قفل شدن کیسه بر روی پایه مطمئن می سازد.
61,600 تومان

چسب پایه Alterna کد 1319 دوتکه صاف کلوپلاست

چسب پایه Alterna کد 1319 دو تکه صاف کلوپلاست مجهز به یک سیستم بسته شدن مکانیکی بوده که با ایجاد صدای "کلیک" به هنگام اتصال صحیح کیسه به چسب پایه، شما را از قفل شدن کیسه بر روی پایه مطمئن می سازد.
61,600 تومان

چسب پایه Alterna کد 1428 دوتکه کانوکس ملایم کلوپلاست

چسب پایه Alterna کد 1428 دوتکه کانوکس ملایم کلوپلاست مناسب برای اشخاص با استومای همسطح، مجهز به یک سیستم بسته شدن مکانیکی بوده که شما را از قفل شدن کیسه بر روی پایه مطمئن می سازد.
70,100 تومان

چسب پایه Alterna کد 46769 دوتکه کانوکس عمیق کلوپلاست

چسب پایه Alterna کد 4676 دوتکه کانوکس عمیق کلوپلاست مناسب برای اشخاص با استومای فرورفته، مجهز به یک سیستم بسته شدن مکانیکی بوده که شما را از قفل شدن کیسه بر روی پایه مطمئن می سازد.
82,100 تومان